Ο Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος είναι ένας φιλανθρωπικός, μη κερδοσκοπικός  Σύνδεσμος που με τη βοήθεια του απλού πολίτη αγωνίζεται για την πρόληψη και αντιμετώπιση του διαβήτη και των επιπλοκών του. Ο Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος με βάση σχετική εγκύκλιο του Εφόρου Φορολογίας είναι εγκεκριμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα. (Approved Charitable Institution). Η προσφορά σας, όσο μικρή και αν είναι, είναι σίγουρα σημαντική για εκπλήρωση των σκοπών και επιδιώξεων του Συνδέσμου μας που σε τελευταία ανάλυση είναι βοήθεια προς το συνάνθρωπο μας.

Όποια και αν είναι η εισφορά σας σίγουρα για μας είναι σημαντική

 1. Μέσω ταχυδρομείου:
  Τ.Θ. 25306, 1308 , Λευκωσία Κύπρος
 2. Μέσω εμβάσματος στην τράπεζα:
  Τράπεζα Κύπρου
  Δικαιούχος: Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος
  Αριθμός. Λογαριασμού: 357012803554
  IBAN Paper Format: CY70 0020 0195 0000 3570 1280 3554
  IBAN Electronic Format: CY70002001950000357012803554
 3. Μέσω τηλεφώνου ή φαξ
  Τηλ:   22669540
  Φαξ:  22662152