Λειτουργία του Συνδέσμου

Ο Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος είναι εγγεγραμμένος ως Σωματείο και λειτουργεί σύμφωνα με τον «Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2017 (104(I)/2017)» όπως έχει τροποποιηθεί.   Κατατάσσεται στις μη κερδοσκοπικές, εθελοντικές οργανώσεις και τα έσοδά του είναι από τις συνδρομές των μελών του, από χορηγία του κράτους (Υπουργείο Υγείας), και από διάφορες εισφορές.

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου κάθε τρία χρόνια εκλέγονται επαρχιακές επιτροπές (Λευκωσία, Κερύνεια, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμμόχωστο και Πάφο) σε επαρχιακές συνελεύσεις των μελών και 17μελές κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα από Γενική Εκλογική Συνέλευση, που αποτελείται από 11 μέλη και τους 6 επαρχιακούς προέδρους.   Τα 17 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Γενικό Οργανωτικό, Ταμία και Βοηθό Γενικό Ταμία.  Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από τους 6 επαρχιακούς προέδρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Επαρχιακές Επιτροπές εργάζονται σε εθελοντική βάση αμισθί.

Τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επαρχιακών Επιτροπών καθώς και άλλες λεπτομέρειες συμπεριλαμβάνονται στο Καταστατικό του Συνδέσμου.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του ο Σύνδεσμος διατηρεί γραφεία σε όλες τις επαρχίες.  Λεπτομέρειες επικοινωνίας και τοποθεσίας των γραφείων του Συνδέσμου θα βρείτε κάτω από την ενότητα «Επικοινωνία».

ΔΙΟΙΗΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 • Πρόεδρος: –
 • Αναπληρωτής Πρόεδρος / Αντιπρόεδρος / Πρόεδρος ΕΕ Λάρνακας: Θεοδόσης Ισαάκ
 • Γενικός Γραμματέας: Ανδρέας Παπούλας
 • Γενικός Οργανωτικός: Αντωνάκης Μαυρίδης
 • Γενικός Ταμίας: Αντώνης Ιωάννου
 • Βοηθός Ταμίας: Κώστας Μανούχου
 • Πρόεδρος ΕΕ Λευκωσίας: Αντώνης Κακουλλής
 • Πρόεδρος ΕΕ Λεμεσού: Δήμητρα Γουλιέλμου
 • Πρόεδρος ΕΕ Κερύνειας: Χριστίνα Μαλάη
 • Πρόεδρος ΕΕ Πάφου: Ματθαίος Ιεροκηπιώτης
 • Πρόεδρος ΕΕ Αμμοχώστου: Βαλάντης Αθανασίου
 • Μέλη: Γλυκύς Δημήτριος, Κλεάνθους Κούλλα, Νεοφυτίδης Άριστος, Νικολάου Παύλος, Σωτηρίου Χριστόφορος

ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

 • Πρόεδρος: Αντώνης Κακουλλής
 • Γραμματέας: Πολύκαπρος Σταύρου
 • Ταμίας: Ειρήνη Λαονάρη
 • Μέλη: Άντρια Παυλίδου, Γιούλα Δημητρίου

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΕΜΕΣΟΥ

 • Πρόεδρος: Δήμητρα Καϊρίνου-Γουλιέλμου
 • Γραμματέας: Σωτήρης Κούλενδρος
 • Ταμίας: Μάριος Μάρκου
 • Μέλη: Αντώνης Σωτηρίου, Γεώργιος Ιακώβου

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

 • Πρόεδρος: Θεοδόσης Ισαάκ
 • Γραμματέας: Ανδρέας Θεοδώρου
 • Ταμίας: Χρύσω Παλλαρή
 • Μέλη: Ελένη Χριστοφόρου, Ντίνα Κωνσταντίνου

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΦΟΥ

 • Πρόεδρος: Ματθαίος Ιεροκηπιώτης
 • Γραμματέας: Σταυρούλλα Λάμπρου
 • Ταμίας: Αλέκος Ιωάννου
 • Μέλη: Άντρη Φιλίππου, Ιωσήφ Κωνσταντινίδης

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

 • Πρόεδρος: Βαλάντης Αθανασίου
 • Γραμματέας: Ντιάνα Μαυρούδη
 • Ταμίας: Ηλίας Κογκόλης
 • Μέλη: Ανδρέας Χ’Αναστάση, Γιασουμής Θεωρή

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

 • Πρόεδρος: Χριστίνα Μαλάη
 • Γραμματέας: Έλενα Χριστοδούλου
 • Ταμίας: Βασιλική Χριστοδούλου
 • Μέλη: Αλεξία Στυλιανού, Τασούλα Ιωάννου