Εισαγωγή

Ο διαβήτης είναι μια επείγουσα παγκόσμια πρόκληση για τη δημόσια υγεία. Η διεθνής Ομοσπονδία για το Διαβήτη υπολογίζει ότι σήμερα ο διαβήτης επηρεάζει πάνω από 300 εκατομμύρια άτομα και αν δεν ληφθούν μέτρα, θα ανεβάσει τον αριθμό στα 500 εκατομμύρια σε μια γενιά. ‘Ένας άλλος σημαντικός αριθμός επηρεάζεται από υψηλούς κινδύνους για ανάπτυξη του διαβήτη.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση της επιδημίας επηρεάζει χώρες με χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα και δυσανάλογα τις φτωχές τάξεις ανθρώπων και ομάδες δυσπραγούντων ή μικρές κοινότητες σε πλουσιότερες χώρες.

Όσον αφορά τις ανθρώπινες ανάγκες, το κόστος υγείας είναι μεγάλο. Τελευταίοι υπολογισμοί αναφέρουν ότι τα συστήματα υγείας παγκόσμια δαπάνησαν για το διαβήτη US$378 δισεκατομμύρια το 2010, που ισοδυναμούν με το 12% των δαπανών για θέματα υγείας παγκόσμια. Αναμένεται ότι το ποσό θα αυξηθεί στα US$490 δισεκατομμύρια το 2030.

Η απόφαση των Ηνωμένων Εθνών 61/225 για το διαβήτη καθορίζει:

 

«Ο διαβήτη είναι μία χρόνια κατάσταση πολύ δαπανηρή, με διάφορες επιπλοκές, που δημιουργούν διάφορα ρίσκα στις οικογένειες, τις κοινωνίες και όλο τον κόσμο. Είναι ταυτόχρονα μια πρόκληση διεθνής για λήψη μέτρων ώστε να επιτύχουμε τους στόχους περιλαμβανομένων των Millennium Development Goals”.

Αυτή η Χάρτα των Δικαιωμάτων και Ευθυνών (υποχρεώσεων) αναγνωρίζει ότι τα άτομα μα διαβήτη μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτού του αθόρυβου δολοφόνου, εάν έχουν δικαιώματα και ευκαιρίες να ενεργούν ως ισότιμοι εταίροι με όσους ασχολούνται με θέματα υγείας και τις Κυβερνήσεις. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση για διαμοιρασμό των ίδιων ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωμάτων (πόρων) όπως όλοι οι άνθρωποι, χωρίς διαβήτη. Βοηθά τα άτομα με διαβήτη να έχουν ίσα δικαιώματα στη ζωή και εργασία αλλά ταυτόχρονα να αναγνωρίζουν και τα ίδια τα άτομα ότι έχουν ίσες ευθύνες.

Το όραμα της Χάρτας είναι :

 

 • Να στείλει μήνυμα αισιοδοξίας για υγεία και ποιότητα ζωής στα άτομα με διαβήτη.
 • Να βοηθήσει τα άτομα με διαβήτη να έχουν όσο το δυνατό μια κανονική και άνετη ζωή.
 • Να μειώσει ή να περιορίσει τις δυσκολίες στα άτομα με διαβήτη αναλαμβάνοντας το ρόλο ως μέλη της κοινωνίας. 

Η Χάρτα

 

 • Καθορίζει τα δικαιώματα καθώς και τις ευθύνες των ατόμων με διαβήτη.
 • Αναγνωρίζει την ποικιλομορφία της ποιότητας υγείας καθώς επίσης τον καθορισμό στην πράξη της διαφορετικότητας των ατόμων με διαβήτη.
 • Αντιπροσωπεύει «τον χρυσό κανόνα» προστασίας, ρύθμισης και της εκπαίδευσης, στα οποία όλος ο κόσμος σε όλες τις χώρες μπορεί να προσβλέπει.
1. Το δικαίωμα στην προστασία

Τα άτομα με διαβήτη έχουν το δικαίωμα στα ακόλουθα : 

 • Έγκαιρη διάγνωση και πρόσβαση στην προστασία ανεξάρτητα από φυλή, εθνότητα, φύλο και ηλικία, περιλαμβανομένης πρόσβασης σε ψυχολογική υποστήριξη και στήριξη.
 • Να παίρνουν σε τακτικά διαστήματα αντικειμενικές συμβουλές, εκπαίδευση και προστασία από ειδικευμένα κέντρα σύμφωνα με τις ανάγκες αποδεκτά σε κάθε χώρα.
 • Να απολαμβάνουν προστατευτικής φροντίδας στον τομέα της υγείας, εκπαίδευσης και όλα τα μέσα για προστασία από κάθε σύστημα υγείας.
 • Να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες με υψηλές προδιαγραφές για προστασία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μέχρι τη γέννηση του παιδιού.
 • Να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες με υψηλές προδιαγραφές για προστασία κατά τη διάρκεια της παιδικής και νεανικής ηλικίας, αναγνωρίζοντας τις ειδικές ανάγκες αυτών που τις χρειάζονται και όχι κατ’ ανάγκη με τη δική τους παρουσία.
 • Αναγκαία προστασία, που να ανταποκρίνεται στις νέες θεραπείες του διαβήτη και τις ανάλογες αλλαγές σύμφωνα με την ηλικία.
 • Συνεχής παρακολούθηση σε δύσκολες και επείγουσες καταστάσεις.
 • Να αντιμετωπίζονται και ρυθμίζονται με υπευθυνότητα, περιλαμβανομένων των ιδιαιτεροτήτων θρησκείας ή πολιτισμικής προέλευσης, από τα σχέδια υγείας, ώστε να αισθάνονται ελεύθερα και να εκφράζουν τα παράπονά τους για κάθε θέμα που αφορά τις υπηρεσίες του διαβήτη χωρίς διάκριση στην ιατρική περίθαλψη.
 • Να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν το διαβήτη, προστατεύοντας την εμπιστευτικότητα και να μην κοινοποιούνται σε τρίτους, χωρίς τη δική τους συγκατάθεση, στις περιπτώσεις ερευνητικών προγραμμάτων ή που αφορούν την προστασία και περίθαλψη.
 • Να έχουν πρόσβαση χωρίς επιλεκτικές διαδικασίες σ’αυτούς που ασχολούνται με θέματα υγείας και αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις για βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με διαβήτη.
2. Τα δικαιώματα στην πληροφόρηση και εκπαίδευση

Τα άτομα με διαβήτη και οι γονείς ή αυτοί που τους φροντίζουν έχουν το δικαίωμα:

 • Να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση και εκπαίδευση στα θέματα διαβήτη, συμπεριλαμβανομένων και του τρόπου πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης των ιδιαίτερων υψηλών κινδύνων και της αποτελεσματικής θεραπείας.
 • Η εκπαίδευση για αυτοδιαχείριση του διαβήτη κατά τη διάγνωση και όπου είναι αναγκαία, τόσο στις κλινικές διαδικασίες, πολύ δε περισσότερο η εκπαίδευση είτε σε ομάδες είτε ανεξάρτητα.
 • Να εμπλέκονται στη διάγνωση, προγραμματισμό, τη διαχείριση καθώς και τη ρύθμιση με δική τους φροντίδα για να επιτύχουν καλούς στόχους υγείας.
 • Ασφαλείς πληροφορίες όσον αφορά τη θεραπευτική αγωγή, τις δοσολογίες καθώς και τη φαρμακευτική θεραπεία και τη δράση των φαρμάκων, τις αντιδράσεις του οργανισμού μαζί με άλλους ιατρικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον καθένα ξεχωριστά.
 • Ανεξάρτητη πρόσβαση στο φάκελο ιατρικών καταχωρήσεων και σε άλλες λεπτομέρειες και πληροφορίες και δικαίωμα να μοιραστούν με άλλους τις σχετικές πληροφορίες.
3. Το δικαίωμα στην Κοινωνική Δικαιοσύνη

Τα άτομα με διαβήτη έχουν το δικαίωμα :

 • Να είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας, να τυγχάνουν σεβασμού και εκτίμησης από όλο τον κόσμο, χωρίς να αισθάνονται την ανάγκη άμυνας λόγω διαβήτη.
 • Να έχουν πρόσβαση στα φάρμακα και την τεχνολογία ρύθμισης.
 • Να λαμβάνονται ισομερώς υπόψη όσον αφορά την απασχόληση, την ανέλιξη στην εργασία και την καριέρα, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν διάφορες ενασχολήσεις στις οποίες μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί για τα άτομα με διαβήτη.
 • Να υπάρχει σεβασμός και εκτίμηση από την κοινωνία.
 • Να μην υπάρχει διάκριση στις διατάξεις και τα έντυπα κάλυψης ασφάλειας, ούτε και στα έντυπα για αίτηση απόκτησης άδειας οδήγησης.
 • Να καλύπτονται και υποστηρίζονται στις προσχολικές δραστηριότητες, στα σχολεία, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια έξτρα δραστηριοτήτων, σε διάφορες εκδηλώσεις καθώς και χώρους απασχόλησης. Θα πρέπει πάντοτε να δίδεται χρόνος για επισκέψεις στο γιατρό καθώς και ιδιαίτερος χρόνος για αναλύσεις και χορήγηση φαρμάκων σε καθαρούς και ασφαλείς χώρους.
 • Να λαμβάνουν μέρος και να μετέχουν στις οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με διαβήτη και να ζητούν βοήθεια από τους οργανισμούς αυτούς, καθώς επίσης και από οργανωμένα σύνολα για θέματα υγείας και κοινωνικούς φορείς.
4. Ευθύνες

Τα άτομα με διαβήτη έχουν τις ακόλουθες ευθύνες: 

 • Να μοιράζονται με τους θεράποντες γιατρούς την κατάσταση της υγείας τους, να ενημερώνονται για τα φάρμακα που χρησιμοποιούν, αλλεργίες, την κοινωνική τους δραστηριότητα και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που έχει σχέση με την υγεία τους ώστε να παίρνουν την καλύτερη και πιο αρμόζουσα θεραπεία και συμβουλή.
 • Να διαχειρίζονται τα συμφωνηθέντα με τους θεράποντες γιατρούς προγράμματα θεραπείας και προστασίας.
 • Να ακολουθούν, αναπροσαρμόζουν και φροντίζουν για τη ρύθμιση τους ώστε να επιτυγχάνουν φυσιολογική ζωή που επιτυγχάνεται με την καλή ρύθμιση του διαβήτη.
 • Να μοιράζονται με τους θεράποντες γιατρούς όλα τα προβλήματα που πιθανόν να παρουσιάζονται και έχουν σχέση με την καθοδηγημένη διαδικασία που έχει συμφωνηθεί καθώς και οποιεσδήποτε ενέργειες για αναπροσαρμογή επιτυχούς ρύθμισης.
 • Να ενημερώνουν την οικογένεια, το σχολείο, τον περίγυρο, τους συνεργάτες, ότι έχουν διαβήτη ώστε να τυγχάνουν βοήθειας εάν και όταν χρειαστεί.
 • Να επιδεικνύουν κατανόηση και σεβασμό όσον αφορά τα δικαιώματα των άλλων ατόμων με διαβήτη καθώς επίσης και στους θεράποντες γιατρούς τους.

Αυτή η Χάρτα καθορίζει τις αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα υγείας σύμφωνα με την Παγκόσμια Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ανοικοδομεί τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Παιδιών (CRC), η Διακήρυξη για την Εξάλειψη όλων των Προκαταλήψεων εναντίον των Γυναικών (CEDAW) και η Διακήρυξη για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Παρακαλούμε όλους τους ασθενείς, επαγγελματικούς συνδέσμους και τα κράτη να συνεργαστούν και να συμπεριλάβουν αυτές τις αρχές στα διάφορα σχέδια υγείας που αφορούν το διαβήτη, προστασία/πρόληψη, έρευνα και εκπαίδευση και να βεβαιωθούν ότι η εφαρμογή τους είναι κανονικά διαφοροποιημένες και αναθεωρημένες.