Οι στόχοι του Παγκύπριου Διαβητικού Συνδέσμου είναι πολύπλευροι και αλλάζουν ανάλογα με τις εξελίξεις στα θέματα του Διαβήτη, στην παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Στόχοι του Συνδέσμου:

Συγκεκριμένα οι στόχοι του Συνδέσμου είναι οι εξής:

 • Η διαφώτιση και έγκυρη ενημέρωση για τον διαβήτη στα άτομα με διαβήτη και τις οικογένειες τους
 • Διαφώτιση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα θέματα που αφορούν τον διαβήτη, με στόχο την καταπολέμηση της προκατάληψης και της άγνοιας που συχνά αποτελούν τα κύρια εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με διαβήτη και οι οικογένειές τους
 • Η ψυχολογική στήριξη νεοδιαγνωσθέντων παιδιών και των γονέων/οικογενειών τους
 • Η εκπαίδευση ατόμων με διαβήτη για την αποτελεσματική παρακολούθηση και ρύθμιση του διαβήτη
 • Η συμβολή στη δημιουργία Διαβητολογικών Κλινικών πλήρως εξοπλισμένων με επιστημονικό και παραϊατρικό προσωπικό εντός του ΓεΣΥ
 • Η ανάπτυξη κοινωνικών και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν την ευημερία και αναψυχή των ατόμων με διαβήτη
 • Η συνεργασία με άλλους Συνδέσμους και Ιδρύματα εντός και εκτός Κύπρου, για επίτευξη κοινών στόχων
 • Η στενή συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Διαβήτη, τόσο της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας όσο και της Παγκόσμιας
 • Η στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την Εθνική Επιτροπή Διαβήτη για επίλυση προβλημάτων των ατόμων με διαβήτη
 • Η στενή συνεργασία με την Εταιρεία Διαβητολογίας Κύπρου, η οποία ενεργεί και ως Επιστημονικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, την Ενδοκρινολογική Εταιρεία Κύπρου, τον Σύνδεσμο Διαιτολόγων και τον Σύνδεσμο Ποδολόγων
 • Η στενή συνεργασία  και συμβολή στην Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου και του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού σε όλα τα θέματα και δικαιώματα των ατόμων με χρόνιες παθήσεις στην Κύπρο