Συνεργασίες του Συνδέσμου:

Ο Σύνδεσμος είναι σε στενή συνεργασία με τους ακόλουθους φορείς για θέματα που αφορούν τον Διαβήτη:

  • Υπουργείο Υγείας
  • Εθνική Επιτροπή Διαβήτη
  • Υπουργείο Παιδείας
  • Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και διάφορου Δήμους
  • Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ)
  • Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ)
  • MedicAlert Κύπρου με διαχρονική συνεργασία (συνιδρυτές του οργανισμού)
  • Διδυμοποίηση με την Ελληνική Ομοσπονδία για το Διαβήτη (ΕΛΟΔΙ), με σκοπό την προώθηση
  • κοινών στόχων και ανταλλαγή απόψεων και διαφωτιστικού υλικού
  • Διεθνή Ομοσπονδία Διαβήτη (Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας περιφέρειας)