ΑΓΩΝΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ «1st Classic Regularity Challenge for the Cyprus Diabetic Association»