ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΑΥ) ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΥ