ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ