ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ – ‘SANTA RUN ΚΑΙ ΠΑΖΑΡΑΚΙ ΑΓΑΠΗΣ’