Δωρεά Sensor Kıts ανέπαφων μετρητών από Lıons Λεμεσού