ΔΩΡΕΑΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΔΡ. ΜΑΡΙΝΑ ΣΥΡΙΜΗ ΣΤΙΣ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021