ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 10-15 ΕΤΩΝ ΑΠΟ 11-15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021