ΕΡΕΥΝΑ: Οι επιπτώσεις στην κυπριακή κοινωνία μετά από νόσηση από COVID-19