Ερωτηματολόγιο: Διερεύνηση των γνώσεων και στάσεων των Διαβητικών για την συσχέτιση των γονιδίων και της διατροφής με το Διαβήτη.