Ερωτηματολόγιο: Ψυχολογικές επιπτώσεις και αυτοδιαχείριση σε άτομα με Διαβήτη Τύπου ΙΙ