ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ‘ΤΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ’