ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΒΗΤΗ: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΚΤΙΡΩΝ