ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ YOUNG FIGHTERS T1