21/05/2021
Ερωτηματολόγιο: Ψυχολογικές επιπτώσεις και αυτοδιαχείριση σε άτομα με Διαβήτη Τύπου ΙΙ
Πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνα. Αν είστε άτομο με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου ΙΙ καλείστε να συμμετάσχετε σε μια έρευνα η οποία μελετά τις ψυχολογικές επιπτώσεις του […]